Členské příspěvky na rok 2018

14.02.2018 21:55
Žádáme rodiče dětí, které nemají ještě uhrazen členský příspěvek na letošní rok, aby ho uhradili v nejkratším možném termínu !!!

 

Od čtvrtka 15.02.2018 se vybírají členské příspěvky na rok 2018 (kalendářní rok 2018). 

Členský příspěvek činí 200,- Kč/dítě a  hradí se v hotovosti u cvičitelů. Žádáme o úhradu nejpozději do 31.03.2018.