Úhrada členských příspěvků nově přihlášených členů

19.10.2018 13:22

Od úterý 23. října bude možné uhradit členský příspěvek nově přihlášených dětí v poměrné výši 100,- Kč na kalendářní rok 2018 (tzn. do 31.12.2018).

Žádáme o úhradu nejpozději do 15. listopadu 2018 !