Informace o nás

V září 2014 byl obnoven kroužek atletiky při TJ Dlouhá Třebová. 

Atletická minipřípravka a přípravka je určena především pro děti předškolního věku (od 4 let) a dále školní děti do 12 let.

Děti docházejí 2 krát týdně na trénink (v zimním období a při nepříznivém počasí v tělocvičně) a mají možnost se zúčastnit atletických závodů ve svých věkových kategorií - přátelských závodů, otevřených závodů mladšího žactva, apod.

 

V současné době máme registrováno 68 dětí, přičemž tréninků se pravidelně účastní cca 45 dětí (cca 20, resp. 25 dětí v každé skupině). Děti jsou rozděleny dle věku do dvou skupin (atletická minipřípravka - rok narození 2013 a mladší a atletická přípravka - rok narození 2012 a starší nebo dle individuální domluvy).

 

Cena kroužku: Členský příspěvek TJ Dlouhá Třebová činí 200,- Kč / kalendářní rok.

 

Vedoucí kroužku: Mgr. Lukáš Razým 

Ostatní cvičitelé:

 

Výroční zpráva atletické přípravky a minipřípravky 2014.pdf (386,8 kB)


Výroční zpráva atletické přípravky a minipřípravky za rok 2015.pdf 

Dotace

V červenci 2015 jsme společně s vedením TJ požádali o dotace v rámci dotačního programu Pardubického kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže.

Dotace nám byly schváleny a za získané finanční prostředky bylo zakoupeno sportovní vybavení pro náš i další oddíly zabývající se sportovní činností dětí z TJ Dlouhá Třebová. 

 

Vybudování doskočiště pro skok daleký

Rada obce Dlouhá Třebová na svém zasedání 16.02.2015 schválila vybudování doskočiště na náklady obce. Doskočiště bylo vybudováno na Starém hřišti a zprovozněno v červnu 2015. Tímto děkujeme obci za podporu sportování nejen dětí TJ Dlouhá Třebová.